Turvallinen Oulu

Tein mielipidekirjoituksen sanomalehti Kalevaan joka julkaistiin 2.4.2022:
Haluammehan turvallisen ja lapsiystävällisen Oulun?
Oulussa 4.4.20222 puhutaan turvallisuudesta, aamulla järjestetään seminaari valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille, jossa aiheena on Varautuminen Oulun kaupungissa. Ja illalla kaupunginvaltuustossa laajassa hyvinvointikertomuksessa 2022 tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimia päättyneellä valtuustokaudella 2017–2021 sekä kuvataan väestön hyvinvoinnin tilaa ja sen kehitystä sekä hyvinvoinnin haasteita.
Poliisi on viranomainen, joka tietää miten turvallinen Oulu on. Hyvinvointia on myös turvallinen liikkuminen Oulussa. Katsotaanpa poliisin näkökulmasta, miten turvallinen Oulu oikein on. Oulun poliisilaitoksen vuosi 2021 on hyvä tietolähde, jota tietolähteenäni tässä käytän. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tapahtui 75 kappaletta enemmän kuin vuonna 2020. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset – käytännössä siis ylinopeutta ajamiset lisääntyivät merkittävästi, noin tuhannella kappaleella edellisvuoteen verrattuna. Olisiko syynä keskustan alhainen nopeus rajoitus? Vai valvonnan tehostuminen?
Oulun poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna varsin paljon. Kokonaismäärä väheni yli kahdeksan prosenttia, kappalemääräisesti tämä tarkoittaa 2 400 rikoksen vähennystä. Määrä laski tasaisesti rikoslajeittain mutta varkauksissa, henkirikoksissa ja seksuaalirikoksissa kirjattiin edellisvuotta suurempia lukemia. Kehitys on kuitenkin ollut kaksijakoista – pahoinpitelyrikosten määrä oli viime vuonna selvästi edellisvuotta pienempi mutta henkirikosten ja niiden yritysten sekä seksuaalirikosten määrä lisääntyi.
Varkausrikokset lisääntyivät yli 550 kappaleella Erilaisia seksuaalirikoksia viime vuonna Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 458 kappaletta kun määrä oli edellisvuonna 410. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa noin 12 prosentin kasvua!
Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi selvästi. Raiskausrikoksia Oulun poliisin tietoon tuli 36 tapausta enemmän kuin vuonna 2020. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin yhdeksän kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Seksuaalisia ahdisteluja poliisin tietoon tuli 14 kappaletta edellisvuotta enemmän. Toivottavasti näitä tilastoja käydään seminaareissa ja illan valtuuston kokouksessa läpi ja mietitään miten yhdessä saataisiin lukuja pienemmäksi. Haluammehan turvallisen ja lapsi ystävällisen Oulun?