Hyvää Uutta Vuotta 2023!

Tekemisen meininki jatkuu tänäkin vuonna! Toivotan kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta!

Jatkan Oulun Perussuomalaisten puheenjohtajana, kiitos luottamuksesta! Lisäksi tulin valituksi Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirihallituksen 1. vpj:ksi.

Luottamustehtäviäni lupaan hoitaa tunnollisesti tänäkin vuonna, toimin Kiertokaaren hallituksen puheenjohtajana, Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä,  ja Oulujoen seurakuntaneuvoston varajäsenenä, Oulun kaupungin varavaltuutettuna sekä Oulun kaupungin uudessa Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa varajäsenenä.

Edelleenkin minuun  voi olla yhteydessä. (Tältä sivustolta löytyvät Yhteystiedot-sivulta)

Turvallinen Oulu

Tein mielipidekirjoituksen sanomalehti Kalevaan joka julkaistiin 2.4.2022:
Haluammehan turvallisen ja lapsiystävällisen Oulun?
Oulussa 4.4.20222 puhutaan turvallisuudesta, aamulla järjestetään seminaari valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille, jossa aiheena on Varautuminen Oulun kaupungissa. Ja illalla kaupunginvaltuustossa laajassa hyvinvointikertomuksessa 2022 tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimia päättyneellä valtuustokaudella 2017–2021 sekä kuvataan väestön hyvinvoinnin tilaa ja sen kehitystä sekä hyvinvoinnin haasteita.
Poliisi on viranomainen, joka tietää miten turvallinen Oulu on. Hyvinvointia on myös turvallinen liikkuminen Oulussa. Katsotaanpa poliisin näkökulmasta, miten turvallinen Oulu oikein on. Oulun poliisilaitoksen vuosi 2021 on hyvä tietolähde, jota tietolähteenäni tässä käytän. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tapahtui 75 kappaletta enemmän kuin vuonna 2020. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset – käytännössä siis ylinopeutta ajamiset lisääntyivät merkittävästi, noin tuhannella kappaleella edellisvuoteen verrattuna. Olisiko syynä keskustan alhainen nopeus rajoitus? Vai valvonnan tehostuminen?
Oulun poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna varsin paljon. Kokonaismäärä väheni yli kahdeksan prosenttia, kappalemääräisesti tämä tarkoittaa 2 400 rikoksen vähennystä. Määrä laski tasaisesti rikoslajeittain mutta varkauksissa, henkirikoksissa ja seksuaalirikoksissa kirjattiin edellisvuotta suurempia lukemia. Kehitys on kuitenkin ollut kaksijakoista – pahoinpitelyrikosten määrä oli viime vuonna selvästi edellisvuotta pienempi mutta henkirikosten ja niiden yritysten sekä seksuaalirikosten määrä lisääntyi.
Varkausrikokset lisääntyivät yli 550 kappaleella Erilaisia seksuaalirikoksia viime vuonna Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 458 kappaletta kun määrä oli edellisvuonna 410. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa noin 12 prosentin kasvua!
Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi selvästi. Raiskausrikoksia Oulun poliisin tietoon tuli 36 tapausta enemmän kuin vuonna 2020. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin yhdeksän kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Seksuaalisia ahdisteluja poliisin tietoon tuli 14 kappaletta edellisvuotta enemmän. Toivottavasti näitä tilastoja käydään seminaareissa ja illan valtuuston kokouksessa läpi ja mietitään miten yhdessä saataisiin lukuja pienemmäksi. Haluammehan turvallisen ja lapsi ystävällisen Oulun?

Vihreiden mentävä aukko

Posti toi Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudesta kirjeen, äkkiä kuori auki ja katsomaan mitä se sisälsi: kahdeksan sivua päätöstä. Päätös koski Oulussa järjestettyjä kuntavaaleja, joista oli valitettu. Sain päätöksen, koska olin vaaliasiamies kuntavaaleissa.

Valitus koski Vihreiden kuntavaaliehdokasta, joka ei täyttänyt vaalikelpoisuutta. Valitus koski vahvistettua vaalitulosta, tässä valituksessa pyydettiin ehdokkaan äänimäärän mitätöintiä ja ehdokaslistalta poistamista. Tähän Hallioikeus suostui ja lähetti asian Oulun keskusvaalilautakunnalle toimenpiteitä varten. Ellei joku valita päätöksestä kolmenkymmenen vuorokauden sisään asia saa lain voiman.

Mitä asiasta seuraa? Ehdokas menettää saamansa äänet ja luottamuspaikan, ei muuta rangaistusta. Listan ääniin ei kosketa. Nyt Vihreät nauravat miten he onnistuivat käyttämään tämän porsaan reiän hyödyksi, jolloin he saivat yhden valtuutetun läpi ja onnistuivat viemään paikan Perussuomalaisilta.

14.12.2021 jätetään Aluevaalien ehdokaslista, jolloin voisi käyttää tätä kepulikonstia hyödyksi. Jos löytyy hyvä ulkomaanvahvistus listalle, henkilön ei edes tarvitse asua Suomessa ja osoitteenkaan ei tarvitse olla kovin tarkka, niin vaalijoukkoihin kannattaa ottaa. Hän vain voi jälkikäteen menettää saamansa äänet mutta mitäpä hän niillä kun paikalle ei tulisikaan muilta mailta ja samalla hän on voinut nostaa valituiksi monta muuta ja näiden valittujen paikkoihin ei kosketa jälkikäteen. Tämä tapaus osoittaa miten Suomessakaan ei pidetä rehellisiä vaaleja. Emme tosiaan voi nauraa muiden vaalivilpeille, koska Suomessakin tämä on laillista huijaamista.

Kun ei eletä kuten opetetaan

Kaikkialla tunnutaan pyrittävän ”kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin”. Se vain alkaa olla kulunut sanapari, kun maailmalla sademetsiä kaadetaan ja hiilivoimaa rakennetaan edelleen. Sitten Suomessa heristellään sormea metsänomistajalle ja maanviljelijöille, kun he huolehtivat omaisuudestaan. Ja ei, minä en olen metsänomistaja. Ja kyllä, maatalousyrittäjien uupuminen on yhteiskunnan vika.

Se vain nyt näyttää siltä, ettei täällä maapallolla eletä, kuten opetetaan. Elokapinaa minä kyllä ymmärrän, olenhan vanhempi itsekin ja ollut nuori. Nuorena kuuluukin olla radikaali. Mutta oikeasti Elokapina näyttää elitisteltä kapinalta, eikä sellainen tee hyvää asialle. Puhumattakaan sitten suoranaisesta ilmastoahdistuksesta.

Ehkä ihmisen kuuluu jotenkin aina sukupolvittain ahdistua. Sotien jälkeistä jälleenrakennuksen aikaa tuskin aina hurraahuudot säestivät. Sitten tuli kylmä sota, öljykriisi, atomisotien ahdistukseltakaan tuskin aikanaan vältyttiin. Ihminen on lopulta aika haavoittuvainen, kuten koronavirus on meitä opettanut.

Meillä on taatusti vielä sukupolvi keskuudessamme, joka osaa kierrättää eikä chillaile. Entä jos ei vain ostettaisi sitä muovikassia? Ja laitettaisiin jätevirrat nollille. Eikä myydä meille höttöistä vihreää siirtymää, josta nyt ei vielä tavan tallaaja ota selvää mitenkään. Meillä on edelleen aivan luvan perästä lupa olla esimerkiksi kierrättämättä kotitalouden jätteitä, vaan voimme ne kuskauttaa jäteautolla pois. Pois silmistä ja pois mielestä. Boom boom boomerit olivat sentään sukupolvea, jotka elivät paljon lähempänä hiilineutraalia yhteiskuntaa kuin nykysukupolvi.