Pyöräilykaupunki Oulu

Monesti kysytään mistä Oulu voisi vielä säästää?  Minun mielestäni yksi varteen otettava säästökohde on pyöräilybaanojen suunnitelmien hylkääminen ja rakentamisten lopettaminen. Suunnitelmissa on yhteensä 11 baanaa, joiden yhteispituus on 76 kilometriä loppuen Kaakkuriin ja Pateniemeen. Nämä on tarkoitus toteuttaa seuraava yhdeksän vuoden aikana. Rakentamista puoltavat seuraavat seikat: strategiset vaikutukset edistää Oulun seudun liikennejärjestelmän toteutumista, edistää ympäristöohjelman tavoitteita, parantaa Oulun vetovoimaisuutta ja trendikkyyttä, liikenteelliset vaikutukset,  pyörämatkat kasvavat ja ohjautuvat tasokkaimmille ja turvallisimmille reiteille sekä  kävelymatkat kasvavat ja ohjautuvat tasokkaimmille ja turvallisimmille reiteille ha henkilöautomatkat vähenevät.

Helsingin kaupunki on laskenut, että pyöräilyn edistämisen hyötykustannussuhde on 8/1. Eipä paljon baanat ilahduta meitä reuna-alueella asuvia joille lankeaa vain maksajan rooli. Baana tulee maksamaan noin 630,000 euroa kilometriä kohden eli baanoihin on varattava noin 47 880 000 euroa. Väitetään että summa on pienempi koska saadaan avustuksia.

Sanomalehti Kalevan mukaan Maikkulan baana, jonka pituus on 3,5 kilometriä tulee maksamaan noin 3,2 miljoonaa euroa josta vähennetään saatava avustus jonka summa on 1,6 miljoonaa euroa eli saman verran jää maksettavaa kaupungille. Markkinointipuheissa käytetään tätä laskelmaa hyödyksi. Helsingin kaupunki on laskenut, että pyöräilyn edistämisen hyötykustannussuhde on 8/1 eli jokainen euro mitä sijoitetaan näihin baanoihin tulee kahdeksan kertaisena takaisin. Oulu siis tienaa Maikkulan baanalla noin 12 miljoonaa. Kukapa tuota uskoo?  Minä en.