Ikävoimainen Oulu

Kaupungin valtuusto käsitteli 25.1 Oulun kaupungin ikääntymispoliittista ohjelmaa vuosille 2021–2030. Hyvä ja tarpeellinen ohjelma. Ohjelman painopisteenä on viesti, että välitämme ikääntyneistä ja osallistamme heitä. Koti ja ympäristö on muokattava sopivaksi ikääntyneille. Kodista lähdetään liikkeelle, jokainen omille asioilleen. Ohjelma pyrkii edistämään terveyttä ja hyvinvointia.

Mielestäni tässä ohjelmassa ei ole huomioitu reuna-alueiden erityistarpeita riittävästi. Kuten teiden aurauksesta kerrottiin suurpiirteisesti, vain maininta, että vanhuksille ei saisi jättää liittymän kohdalle lumipalletta. Ohjelmassa sanotaan myös näin: ”Edistämme esteettömyyttä huomioimalla sen katujen ja yleisten alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Hyödynnämme täsmällistä tietoa teiden kunnossapidossa ja huolehdimme riittävästä hiekotuksesta, valaistuksesta ja lumen aurauksesta.” Näistä vastaa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yhteistyössä yrityksien ja taloyhtiöiden kanssa.

Minne unohtui yksityisteiden tiehoitokunnat? He yleisesti tietävät reuna-alueiden vanhuksien pihan kunnostustarpeista ja teiden aurauksesta ja ylipäätään minkälaista apua vanhukset tarvitsevat. Oulu voisi näyttää esimerkkiä ja maksaa yli 75-vuotiaiden yksityistiehoitomaksut tai aurata heille pihatiet maksutta! Kaikkien kannalta on taloudellisempaa miten kauan vanhus voi asua kotona, tämä on yksi tärkeimmistä keinoista edistää asiaa.